Bireysel Eğitim

Özel eğitime ihtiyacı olan özürlü bireylerin gelişimsel özellikleri ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, Engel grupları ve dereceleriyle engelin niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda engelli birey için hazırlanmış ve birebir yapılan eğitimdir.Yaş sınırı yoktur.

Her bir birey için Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından önerilen eğitim programı uygulanır. Aylık alması gereken toplam eğitim süresi devletin yapmış olduğu ödeme ile orantılı olarak verilmektedir. Aileler bu kısım için aldıkları eğitim karşılığında kuruma her hangi bir ödeme yapmaz.


Grup Eğitimi

Engel grupları, engelin niteliği ve derecesi, Engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi ifade eder .Yaş sınırı yoktur

Grup eğitimi Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından önerildiği takdirde verilir.Aylık grup eğitim saati süresi ise devletin bu hizmet için kuruma ödediği saat ücreti kadardır. Aileler bu süredeki eğitim için her hangi bir ödeme yapmaz


Aile Eğitimi

Özel gereksinimli bireyin eğitim sürecine katılımını sağlama,engel ve yetersizliğine ilişkin bilgi düzeyini artırma, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları yapma, özel gerekinimli bireyin özel eğitime ilişkin gereksinimlerini belirleyerek ailelerin eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.

Aile eğitimi özel eğitimin başlangıç noktasıdır. Çocuğa kurumda verilen eğitim ile birlikte ele alınmak zorundadır. Bu çalışmalar için aile her hangi bir ödeme yapmaz.


Fizyoterapi

Bireysel eğitim başlığı altında ele alınan şekliyle fizyoterapistler tarafından uygulanan fiziksel rehabilitasyondur. RAM tarafından önerilen eğitim programı doğrultusunda bireydeki fiziksel yetersizleri dolayısıyla oluşan hareket kısıtlığını ve bunun yaşamındaki etkilerini en aza indirme çalışmalarıdır. Bu hizmetten yararlanmak için yaş sınırı yoktur.

Aylık fizyoterapi seans süresi toplamı ,devletin ödemiş olduğu toplam saat ücreti ile belirlenmektedir. Bu kısım için aileler her hangi bir ücret ödemez.


Servis Hizmeti

Kurumumuzdan hizmet alan tüm öğrencilerimizin ulaşımları kurumumuz bünyesinde bulunan servis araçları ile ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Öğrencinin servis saati ikamet ettiği semte ve engelinin türü ve derecesine bakılarak hazırlanmaktadır.

Servis hizmeti karşılığında devletten her hangi bir ödeme alınmamasına rağmen tüm öğrencilerimiz ve varsa yanındaki refakatçiye ücretsiz ulaşım imkanı kurumumuzca sağlanmaktadır.