İzmir Ram Merkezleri

İlgili hastaneler çocuğun zihinsel gelişimi, bedensel gelişimi, gibi belli başlı alanlara göre değerlendirmesini yaparak engelli sağlık kurulu raporu düzenler, bu rapor ile bireyin zihinsel gelişimi, bedensel gelişimi, dil gelişimi gibi alanlarda yaşıtlarına göre düzeyi saptanır. Zihinsel gelişimi, bedensel gelişimi, dil gelişimi anlamlı bir gerilik oluşturuyorsa (%20) engelli sağlık kurulu raporu ile eğitim alması kararı verilir. Bu işlemin ardından RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) raporu almak üzere bölgemizde ikamet eden bireyler Karabağlar RAM, Buca RAM ve Konak RAM olmak üzere eğitsel değerlendirme için yönlendirilir. Karabağlar RAM, Buca RAM ve Konak RAM dan ikamet ettikleri yerin yakınlığına göre rapor almak üzere işlem başlatılır.