İzmir Rehabilitasyon Merkezleri

İzmir rehabilitasyon merkezleri nicelik yönünden olmasa da nitelik olarak gerekli düzeyde bulunmaktadır. İzmirde rehabilitasyon merkezlerindeki bu avantajını kullanma noktasında bir takım güçlükler yaşasada ülke genelinde İzmir ili özel eğitim de verimlilik boyutunda ön sıralarda bulunmaktadır. Ön sıralarda olmasının en önemli sebebi İzmir ili özel eğitim verirken hizmetiçi eğitimlere ve akademik yönelimlere açık olması en büyük sebep teşkil etmektedir.