Konak Ram, Karabağlar Ram, Buca Ram

İzmir Ram, Değerlendirme süreci sonunda İzmir Ram, Karabağlar RAM , Buca RAM ve Konak RAM dan herhangi birisinin verdiği Eğitsel değerlendirme raporu ile eğitim alınmasına karar verilmiş ise Gaziemirdeki özel eğitim kurumumuzda programı yapılarak eğitimine başlanır.Tüm bu süreçlerdeulaşım hizmeti kurumumuzca ücretsiz olarak aileye sunulur.RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) Raporu özel eğitim için gerekli bir belgedir.RAM Raporu (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) olmadan aileler bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanamamktadır.